God bebyggd miljö

Fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet 2007

God bebyggd miljö
Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
210
ISBN (tryck):
978-91-85751-77-8
Boverket har särskilt ansvar för God bebyggd miljö, ett av 16 miljökvalitetsmål som antagits av riksdagen. Boverket har haft regeringens och Miljömålsrådets uppdrag att ta fram underlag för en fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet för God bebyggd miljö. Underlaget presenteras i denna rapport.
Sidansvarig: Publikationsservice