Den kommunala allmännyttans historia

Särtryck av underlag till utredningen om allmännyttans villkor (SOU 2008:38)

Den kommunala allmännyttans historia
Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
40
ISBN (tryck):
saknas
ISBN (PDF):
978-91-86045-01-2
Denna uppsats är skriven för Utredningen om allmännyttans villkor och kommer att ingå som bilaga 11 i betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38).

Kunskap om den kommunala allmännyttans historia är av central betydelse i den aktuella diskussionen om allmännyttans roll och framtida uppgifter. Uppsatsen är författad av Eva Hedman som varit Boverkets expert i utredningen. Det enda tillägg som gjorts i följande ”Boverksversion” är en presentation av direktiven till Utredningen om allmännyttans villkor.
Sidansvarig: Publikationsservice