Bra dialog ger bra resultat

Kommunala översiktsplaner och regionala utvecklingsprogram

Bra dialog ger bra resultat
Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
40
ISBN (tryck):
978-91-86045-32-6
ISBN (PDF):
978-91-86045-33-6
Denna rapport undersöker överensstämmelsen mellan kommunala översiktsplaner och regionala utvecklingsprogram för ett antal län/regioner. Rapporten är ett underlag för Boverkets redovisning av regleringsbrevet att rapportera hur kommunernas översiktsplanering har beaktats i det regionala tillväxtarbetet. Undersökningen baseras på ett antal studerade frågeställningar kopplade till fysisk planering: boende, energi, kommunikationer och mellankommunal samverkan.
Sidansvarig: Publikationsservice