På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets plan- och byggenkät

Länsstyrelsernas redovisning av läget för 2007

Boverkets plan- och byggenkät
Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
36
ISBN (tryck):
saknas
ISBN (PDF):
978-91-86045-35-7
I denna rapport presenterar Boverket resultatet av årets plan- och byggenkät med uppgifter kring planering och byggande för år 2007. Enkäten besvaras av länsstyrelsernas plan- och byggfunktioner och är en viktig del i Boverkets arbete med att ge en bild av utvecklingen inom plan- och bygg­området och tillämpningen av plan- och bygglagen, PBL. Länsstyrelserna redovisar i enkäten uppgifter om läget på plan- och byggområdet, om kom­munalt samarbete samt viktiga plan- och byggfrågor i länet. De har även gjort en bedömning av eventuella problem och brister vid tillämpningen av PBL.
Tillbaka till toppen