På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsmarknaden 2008-2009

- med slutsatser av bostadsmarknadsenkäten 2008

Bostadsmarknaden 2008-2009
Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
176
ISBN (tryck):
978-91-86045-23-4
Syftet med Boverkets bostadsmarknadsenkät (BME) är att bidra till en kontinuerlig uppföljning över tid av utvecklingen på bostadsmarknaden och att spåra trender och tendenser inför den framtida utvecklingen. Materialet ger möjlighet att analysera regionala mönster och skillnader mellan olika typer av kommuner.

Bostadsmarknaden år 2008-2009  bygger på resultat från Boverkets bostadsmarknadsenkät till kommunerna i januari 2008 som genomförs i samarbete med länsstyrelserna. 289 av landets 290 kommuner deltog i årets undersökning.
 
Rapporteren innehåller uppgifter om försäljning av allmännyttiga bostäder. I rapporten konstateras bland annat att ombildningen till bostadsrätter är störst i Stockholm.

Rapporten speglar kommunernas bedömning av det aktuella bostadsmarknadsläget i kommunerna samt omfattningen och inriktningen på bostadsbyggandet under åren 2008 till 2009.

Förväntat tillskott av specialbostäder och kommunernas arbete med bostadsförsörjningsplanering belyses också, liksom deras insatser för särskilda grupper.
 
I årets rapport finns ett nytt avsnitt om bostadsbeståndets förändring mellan åren 1990-2007. Uppgifterna är fördelade på upplåtelseformer och ägarkategorier för småhus respektive flerbostadshus. Avsnittet bygger på uppgifter från SCB.
Tillbaka till toppen