Bostadsanpassningsbidragen 2007

Bostadsanpassningsbidragen 2007
Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
34
ISBN (tryck):
978-91-86045-31-9
Rapporten är en sammanställning och redovisning av kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2007. Kostnaderna har inhämtats genom Boverkets bostadsmarknadsenkät under år 2008.
Sidansvarig: Publikationsservice