Bostaden - en riskfylld tillgång

Marknadsrapport december 2008

Bostaden - en riskfylld tillgång
Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
11
ISBN (tryck):
saknas

Bostadspriserna är högre än vad som är långsiktigt fundamentalt motiverat och kommer därför att falla. Enligt BKN:s bedömning är felprissättningen på småhus cirka 20 procent. Bostadspriserna kan falla än mer, om dagens låga realränta stiger. Hur stor och utdragen prisnedgången blir beror på konjunkturutvecklingen och räntorna. Att döma av tidigare svenska och internationella bostadskriser kan prisfallet förväntas fortgå under flera år framöver.

Publikationen är utgiven av BKN, Statens bostadskreditnämnd.

Sidansvarig: Publikationsservice