Beslutsunderlag vid detaljhandelslokalisering

en kvalitativ studie av åtta fall åren 2004 och 2005

Beslutsunderlag vid detaljhandelslokalisering
Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
92
ISBN (tryck):
978-91-85751-70-9
Med denna utredning har Boverket velat få en bild av kommunernas beslutsunderlag vid större detaljhandelsetableringar. Sådana etableringar har en väsentlig, strukturbildande inverkan på bebyggelsens och trafikens fortsatta utvecklingsmönster såväl som befolkningens sociala livsmiljö och tillgång till service. Boverket har därför tagit initiativ till denna studie som är en del av Boverkets miljömålsarbete.
Sidansvarig: Publikationsservice