Bebyggelseplaneringens betydelse för landskapsfragmenteringen

– en pilotstudie i Kungälvs kommun

Bebyggelseplaneringens betydelse för landskapsfragmenteringen
Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
34
ISBN (tryck):
978-91-86045-08-1
ISBN (PDF):
978-91-86045-07-4
Syftet med rapporten är att ange mått på landskapsfragmenteringen och fragmenteringskänslighet prövade på sex bebyggelsescenarier för Kungälvs kommun fram till 2025. Arbetet lades upp och grundades på underlag från Kungälvs kommun och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Sidansvarig: Publikationsservice