Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
46
ISBN (tryck):
saknas
ISBN (PDF):
978-91-86045-09-8
Vi befinner oss mitt i en våg av informations- och verksamhetsförändringar som håller på att omdana hela samhället. Detta ställer stora krav på anpassning, förändring och aktiv utveckling av arbetet för alla myndigheter inom alla samhällssektorer. Eftersom behoven och resurserna i olika delar av samhället och hos olika aktörer skiljer sig åt finns det behov av samlande strategier och riktlinjer för alla ska kunna dra åt samma håll.

Rapporten ”Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen" är produkten av ett regeringsuppdrag men samtidigt  ett avstamp för framtiden genom de beskrivningar av framtida utvecklingsbehov som Boverket, Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och landsting gemensamt identifierat.
Tillbaka till toppen