Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007
Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
192
ISBN (tryck):
978-91-85751-79-2
ISBN (PDF):
978-91-85751-70-8
Boverkets styrelse fastställde den 18 februari 2008 årsredovisningen för 2007. Nytt för i år är en sammanfattning av de viktigaste insatserna under 2007.
 
Årsredovisningen innehåller även bland annat resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och anslagsredovisning.
Sidansvarig: Publikationsservice