Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus

Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus
Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
68
ISBN (tryck):
saknas
ISBN (PDF):
978-91-85751-95-2
Denna rapport beskriver för- och nackdelar med olika typer av uppvärmning för ett småhus. För ett antal utvalda uppvärmningsformer presenteras dels privatekonomiska kostnader för ett genomsnittligt småhus, dels samhällsekonomiska kostnader för samtliga permanentbebodda småhus.
Sidansvarig: Publikationsservice