Tillämpning av långa garantitider – Garantiprojektet

Råd och anvisningar för upphandling av konsulter, entreprenörer och varor

Tillämpning av långa garantitider – Garantiprojektet
Utgivningsår:
2007
Antal sidor:
120
ISBN (tryck):
978-91-85751-37-2

Denna rapport från Boverkets Byggkostnadsforum är en sammanställning av resultaten från arbetsgruppen och utredningsgrupper för Garantiguiden. Den beskriver på vilket sätt som garantiguiden har vuxit fram och vad den innehåller.

Projektets övergripande mål har varit att utveckla koncept, råd och anvisningar som underlättar tillämpning av långsiktiga garantiåtaganden och därigenom stärker kvaliteten i byggande och förvaltning till gagn för ägare och slutkunder.

Sidansvarig: Publikationsservice