Stärkt byggherreroll

En rapport från MKB och HSB Malmö om HELHETs-projektet etapp två

Stärkt byggherreroll
Utgivningsår:
2007
Antal sidor:
40
ISBN (tryck):
978-91-85751-41-9

Helhetssyn och öppenhet i byggprocessen var ledord när MKB, NCC och HSB år 2004 byggde närmare 400 lägenheter i centrala Malmö i HELHETs-projektet.

Rapporten från Boverkets Byggkostnadsforum visar hur logistikföretaget Prolog Bygglogistik AB drev och samordnade arbetet. I projektet ville byggherrarna koppla ett starkt grepp om byggprocessen och testa nya sätt att arbeta tillsammans.

Sidansvarig: Publikationsservice