Så planerar Sverige

En sammanställning av planenkäten för år 2005

Så planerar Sverige
Utgivningsår:
2007
Antal sidor:
46
ISBN (tryck):
978-91-85751-15-0
I denna rapport presenteras resultatet av en enkät som ställts till länsstyrelsernas planfunktioner om användningen av planeringsverktygen enligt plan- och bygglagen, PBL. Länsstyrelserna har ombetts redovisa kvantitativa uppgifter om planeringsläget, men också en bedömning av problem och brister vid tillämpningen.
Sidansvarig: Publikationsservice