Regional byggbehovsanalys 2003-2020

En resultatrapport

Regional byggbehovsanalys 2003-2020
Utgivningsår:
2007
Antal sidor:
52
ISBN (tryck):
978-91-85751-13-6
Den här resultatrapporten redovisar beräknat bostadsbyggnadsbehov under perioden 2003- 2020, där utgångspunkten är prognoser över hushållsförändringar. En slutrapport kommer att publiceras så snart arbetet är slutfört.
Sidansvarig: Publikationsservice