Planeringsunderlag

Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av God bebyggd miljö 2007

Planeringsunderlag
Utgivningsår:
2007
Antal sidor:
120
ISBN (tryck):
978-91-85751-32-7
Delmålet om Planeringsunderlag spänner över många aspekter. Strecksatserna inom delmålet kan delvis bli motstridiga. Men samhällsplaneringen handlar om avvägningar och om att ta ställning i varje enskilt fall samt att fråga sig vad som är bäst på lång sikt utifrån de förutsättningar som råder idag.
Sidansvarig: Publikationsservice