Någonstans att bo

Någonstans att bo
Utgivningsår:
2007
Antal sidor:
59
ISBN (tryck):
978-91-85751-71-6
Hur bostadsmarknadsläget ser ut påverkar möjligheterna att etablera sig på bostadsmarknaden. På en bostadsmarknad med brist på bostäder har många, även människor med goda förutsättningar, svårigheter att tillfredställa sina bostadsönskemål.

Vår undersökning visar att det inte är lämpligt att tala om ”grupper” med etableringssvårigheter på bostadsmarknaden, utan att det snarare handlar om individer i särskilda situationer. Alla människor kan hamna i trångmål någon gång i livet.
Sidansvarig: Publikationsservice