Miljömål i fysiska planer

Miljömål i fysiska planer
Utgivningsår:
2007
Antal sidor:
123
ISBN (tryck):
978-91-85751-29-7
De nationella miljökvalitetsmålen som riksdagen och regeringen beslutat om ska nås genom olika åtgärder. Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för att ange ramar för en långsiktigt hållbar användning av mark och vattenområden som är en förutsättning för att nå målen. Konsekvenser av genomförandet av planförslagen behöver analyseras och beskrivas.
Sidansvarig: Publikationsservice