Lokaler att växa i

Ungdomar och allmänna samlingslokaler

Lokaler att växa i
Utgivningsår:
2007
Antal sidor:
100
ISBN (tryck):
978-91-7147-996-9
Boverket har, på regeringens uppdrag, samlat in kunskap, fångat upp tankar och idéer inför hanteringen av det nya bidraget. Rapporten innehåller en sammanställning av ungdomars behov av och önskemål om mötesplatser, i synnerhet i storstäderna. Den innehåller också en inventering och en analys av erfarenheter från föreningar som på ett framgångsrikt sätt arbetar med ungdomar i allmänna samlingslokaler eller annan mötesplats.
Sidansvarig: Publikationsservice