På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kulturhistorisk värdefull bebyggelse

Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av God bebyggd miljö 2007

Kulturhistorisk värdefull bebyggelse
Utgivningsår:
2007
Antal sidor:
62
ISBN (tryck):
978-91-85751-30-3

Denna rapport om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är en del av den fördjupade utvärderingen av målet God bebyggd miljö.

Sverige ska år 2020 ha löst de stora miljöproblemen. Det har riksdagen satt upp som mål och man har därför formulerat 16 nationella miljökvalitetsmål som i sin tur består av ett stort antal delmål.

Boverket har ansvar för det nationella målet God bebyggd miljö och den övergripande miljömålsfrågan Fysisk planering och hushållning med mark och vatten samt byggnader.

Tillbaka till toppen