Hur utvecklingen inom samhällsbyggnadssektorn kan följas och kommuniceras

Hur utvecklingen inom samhällsbyggnadssektorn kan följas och kommuniceras
Utgivningsår:
2007
Antal sidor:
64
ISBN (tryck):
978-91-85751-47-1
I Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2007 gav regeringen Boverket i uppdrag att senast den 31 augusti 2007 föreslå innehåll och former för hur utvecklingen inom bygg- och fastighetssektorn kan följas över tiden och hur kunskap kan byggas upp och kommuniceras. Boverket ska identifiera, analysera och föreslå nyckeltal i syfte att följa upp målet för verksamhetsområdet ”Byggande och Förvaltning” samt bedöma resultatet.

Denna rapport beskriver hur utvecklingen kan följas och kommuniceras på en webbsida och i en årlig rapport i syfte att skapa ett bättre beslutsunderlag till regeringen när det gäller frågor kring samhällsbyggande.
Sidansvarig: Publikationsservice