Energianvändning i byggnader

Energianvändning i byggnader
Utgivningsår:
2007
Antal sidor:
76
ISBN (tryck):
978-91-85751-59-4
Boverket har särskilt ansvar för God bebyggd miljö, ett av 16 miljökvalitetsmål som antagits av riksdagen. Den här rapporten är ett av flera underlag till Boverkets samlade utvärdering som presenteras i rapporten ”God bebyggd miljö - Fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet 2007”.
Sidansvarig: Publikationsservice