Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar

Boverkets allmänna råd 1995:6 ändrad genom 2007:2

Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar
Utgivningsår:
2007
Antal sidor:
72
ISBN (tryck):
978-91-85751-18-1

Observera att det allmänna rådet har upphört att gälla.

 
Observera att från och med den 1 oktober 2017 gäller nya allmänna råd (BFS 2017:7) EKKO 1 och de äldre råden i publikationen upphör att gälla.
 

Ekonomiska planer - en handbok finns nu digitalt

Handboken är en vägledning till de allmänna råden om ekonomiska planer och kostnadskalkyler som ingår i Boverkets författningssamling. Den vänder sig i första hand till professionella aktörer men också till bostadssökande som står i begrepp att förvärva en bostadslägenhet i en bostadsrättsförening eller i en kooperativ hyresrättsförening.
 

Länk till handboken finns under "Relaterad information"

Sidansvarig: Publikationsservice