Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar

Boverkets allmänna råd 1995:6 ändrad genom 2007:2

Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar
Utgivningsår:
2007
Antal sidor:
72
ISBN (tryck):
978-91-85751-18-1
254,40 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Observera att det allmänna rådet har upphört att gälla.

Alla bostadsrättsföreningar ska ha en ekonomisk plan, som visar att föreningen vid sin start är ekonomiskt hållbar. Den ekonomiska planen innehåller bland annat en byggnadsbeskrivning, kostnader för föreningens fastighet, finansieringsformer samt en prognos och känslighetsanalys för föreningens ekonomi.

Denna omarbetade utgåva innehåller bestämmelser och allmänna råd som gäller för utformningen av ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar. Den innehåller också de krav som gäller för att få behörighet som intygsgivare.
 
Ladda ner Excelmodellen för beräkning. Summeringsraderna, som anges med versaler och fet stil, räknar ihop automatiskt och kan inte fyllas i. Ladda ner excelmodellen på din egen dator.
 
Observera att från och med den 1 oktober 2017 gäller nya allmänna råd (BFS 2017:7) EKKO 1 och de äldre råden i publikationen upphör att gälla. En ny vägledning till de nya allmänna råden kommer att tas fram successivt och publiceras som en digital handbok. Under en övergångsperiod kan den äldre vägledningen i publikationen användas i vissa delar parallellt med de nya råden.
Sidansvarig: Publikationsservice