Bygg- och fastighetssektorns miljöarbete

Bygg- och fastighetssektorns miljöarbete
Utgivningsår:
2007
Antal sidor:
76
ISBN (tryck):
978-91-85751-55-6
I den här rapporten redovisas Boverkets särskilda sektorsansvar för bygg- och fastighetssektorns miljömålsarbete. Det innebär bland annat att verket ska vara samlande,stödjande och pådrivande när det gäller miljökvalitetsmålen mot bygg- och fastighetssektorn.
Sidansvarig: Publikationsservice