Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Buller

Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av God bebyggd miljö 2007

Utgivningsår:
2007
Antal sidor:
80
ISBN (tryck):
978-91-85751-57-0
ISBN (PDF):
-
Rapporten är ett arbetsmaterial som är avsett tjäna som underlag för politiska ställningstaganden vid utarbetande av en ny miljömålsproposition. Miljömålspropositionen anger sedan för myndigheterna hur miljömålsarbetet ska bedrivas, vilka frågor som ska prioriteras, vilken inriktning arbetet ska ha och hur långt eventuella åtgärder ska vidtas.
Tillbaka till toppen