Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsnära natur

inspiration & vägledning

Utgivningsår:
2007
Antal sidor:
84
ISBN (tryck):
978-91-85751-35-8
Denna skrift syftar till att inspirera och ge stöd till kommunerna i deras arbete med att säkra tillgången till de grönområden som finns nära bostäderna – den bostadsnära naturen. Upprinnelsen till skriften är det uppdrag som Boverket fick av regeringen i regleringsbrevet för 2006 – att utveckla en modell och vägledning som, inom ramen för den fysiska planeringen på kommunal nivå, syftar till att säkra tillgången till bostadsnära natur.
Tillbaka till toppen