Bostadsanpassningsbidragen 2006

Bostadsanpassningsbidragen 2006
Utgivningsår:
2007
Antal sidor:
34
ISBN (tryck):
978-91-85751-49-5
Rapporten är en sammanställning och redovisning av kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2006. Kostnaderna har inhämtats genom Boverkets bostadsmarknadsenkät under år 2007.
Sidansvarig: Publikationsservice