Bifrost, Mölndal

En rapport från Mölndalsbostäder AB om ett bostadsprojekt med kooperativ hyresrätt

Bifrost, Mölndal
Utgivningsår:
2007
Antal sidor:
64
ISBN (tryck):
978-91-85751-05-1
I denna rapport från Boverkets Byggkostnadsforum om Mölndalsbostäder beskrivs tillkomsten av ett 10-vånings punkthus för den kooperativa hyresrättsföreningen Bo i Gemenskap, BIG, i Mölndal. Sättet att genomföra projektet har lett till att ett till en början ”omöjligt” projekt kunnat genomföras till ett för de blivande hyresrättsinnehavarna acceptabelt pris och med bibehållande av för projektet fastställd standard och kvalitet.
Sidansvarig: Publikationsservice