Årsredovisning 2006

Årsredovisning 2006
Utgivningsår:
2007
Antal sidor:
134
ISBN (tryck):
978-91-85751-00-6
Boverkets styrelse har vid möte den 16 februari 2007 beslutat fastställa Boverkets årsredovisning för 2006 bestående av resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys, anslagsredovisning, noter samt väsentliga upplysningar.
Sidansvarig: Publikationsservice