Var finns rum för våra barn?

- en rapport om trångboddhet i Sverige

Var finns rum för våra barn?
Utgivningsår:
2006
Antal sidor:
80
ISBN (tryck):
91-747-979-7
Syftet med rapporten är att uppmärksamma hur trångboddheten utvecklats framförallt de senaste tjugofem åren, samt att analysera orsakerna och konsekvenserna av trångboddhet för olika grupper i samhället. I rapporten redovisas offentlig statistik om trångboddhet i Sverige.
 
Sidansvarig: Publikationsservice