Undantag från obligatoriska ventilationskontroller

Slutrapport från ett regeringsuppdrag 2000 - 2005

Undantag från obligatoriska ventilationskontroller
Utgivningsår:
2006
Antal sidor:
70
ISBN (tryck):
91-7147-985-6
Mellan december år 2000 och december år 2005 genomfördes på regeringens uppdrag en försöksverksamhet med undantag från obligatorisk funktionskontroll av ventilation. Försöksverksamheten har omfattat 25 fastighetsägare och knappt 7 000 ventilationssystem. Byggnadsbestånden har varit av olika slag och varierande storlek.
Sidansvarig: Publikationsservice