Sundsvalls Inre Hamn

Ett utvecklings- och informationsprojekt för trähusbyggande i massivträ.

Sundsvalls Inre Hamn
Utgivningsår:
2006
Antal sidor:
40
ISBN (tryck):
91-7147-963-5

Efter 120 års förbud har åter trähus, högre än två våningar, börjat byggas i Sverige. I Sundsvall har fem höghus med 94 lägenheter färdigställts.
 
Det unika projektet fick ekonomiskt stöd av Boverkets Byggkostnadsforum för att processen och de lärdomar som drogs under resans gång kunde dokumenteras.
Rapporten ”Sundsvalls Inre hamn, –ett utvecklings- och informationsprojekt för trähusbyggande i massivträ”, är en bra introduktion och sammanställning till det rika material som tagits fram kring trähusbyggande. Redovisningen omfattar sammanfattningar av både tekniska och ekonomiska analyser.

Sidansvarig: Publikationsservice