Stöd till byggande av egnahem i glesbygd

Stöd till byggande av egnahem i glesbygd
Utgivningsår:
2006
Antal sidor:
5
ISBN (tryck):
Saknas

BKN har i regleringsbrevet för 2006 fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna att underlätta byggande av egnahem i glesbygd med hjälp av kreditgarantier.

Publikationen är utgiven av BKN, Statens bostadskreditnämnd.

 

Sidansvarig: Publikationsservice