PM om bestämmelser i detaljplan

- Vad är möjligt och lämpligt att reglera

PM om bestämmelser i detaljplan
Utgivningsår:
2006
Antal sidor:
20
ISBN (tryck):
Denna skrift är en bearbetning av det material som Boverket tagit fram under ett samarbetsprojekt med Räddningsverket om säkerhetshöjande åtgärder och möjlighet att reglera dessa med detaljplan. 
 
Ny reviderad version 2008.
 
Sidansvarig: Publikationsservice