Open House

En rapport om tillkomsten av en ny produktionsmetod för prefabricerade flerbostadshus

Open House
Utgivningsår:
2006
Antal sidor:
76
ISBN (tryck):
91-7147-983-X
I denna rapport redovisas tillkomsten av ett helt nytt produktionstänkande och utvecklingen av ett nytt industriellt producerbart lättbyggnadssystem, Open House-systemet, samt om tillämpningen av detta i ett stort bostadsbyggnadsprojekt i Bunkeflo i Malmö kommun, det s.k. Annestadsprojektet.
Sidansvarig: Publikationsservice