Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen

En vägledning

Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen
Utgivningsår:
2006
Antal sidor:
71
ISBN (tryck):
91-7147-946-5
Nu gäller nya bestämmelser om miljöbedömningar i miljöbalken. Bestämmelserna ska enligt Plan- och bygglagen och miljöbalken tillämpas för översiktsplaner och detaljplaner.

Rapporten ”Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen – en vägledning är” resultatet av ett regeringsuppdrag. Uppdraget var att i samråd med Naturvårdsverket och Sveriges Kommuner och landsting ge råd och vägledning för tillämpningen av de nya bestämmelserna som började gälla 21 juli 2004.

Vägledning ersätter Boken om MKB (miljökonsekvensbeskrivningar) för detaljplaner och Boken om MKB. Det är Boverkets förhoppning att vägledningen blir till hjälp för handläggare vid länsstyrelser och kommuner.
Sidansvarig: Publikationsservice