Individuell mätning av värmeförbrukning i flerbostadshus i Tyskland

Författningar, tekniker och erfarenheter

Individuell mätning av värmeförbrukning i flerbostadshus i Tyskland
Utgivningsår:
2006
Antal sidor:
83
ISBN (tryck):
91-7147-945-7
I den här rapporten från Boverkets Byggkostnadsforum visar Forskaren Knut Bernotat, KTH,  att en 20-procentig reduktion av energianvändningen efter införandet av individuell värmemätning uppnås i normalfallet i Tyskland.
Med tanke på att bostäder, lokaler och andra byggnader svarar för cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning så borde en stor del av denna energi kunna sparas.
Det tyska exemplet, där lagstiftning ger hyresgästen och konsumenten en stark ställning, visar att det är konsumenterna och miljön som vinner när var och en betalar för sin egen energianvändning.
Sidansvarig: Publikationsservice