Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005

- redovisade efter upplåtelseform

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005
Utgivningsår:
2006
Antal sidor:
23
ISBN (tryck):
91-7147-954-6
I rapporten redovisas hushållens boendeutgifter och disponibla inkomster för perioden 1997–2003 samt en prognos för år 2004 och 2005 fördelat efter de tre upplåtelseformerna; hyresrätt, bostadsrätt och egnahem. Även regionala skillnader i boendeutgifter och inkomster redovisas för fyra regioner.

Faktaunderlaget till rapporten är framtaget i nära samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) och utgår från deras årliga undersökning om ”Hushållens ekonomi” (HEK). Prognosen är gjord med hjälp av SCB:s simuleringsmodell Fasit.
Sidansvarig: Publikationsservice