Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006
Utgivningsår:
2006
Antal sidor:
34
ISBN (tryck):
91-7147-997-6
Boverket har enligt regleringsbrev att följa och analysera den ekonomiska utvecklingen, särskilt med avseende på hushållens boendeekonomi. I denna rapport redovisas hushållens boendeutgifter, disponibla inkomster och konsumtionsutrymmet efter boendet år 2004 samt finns dessutom en prognos för år 2006.
 
Även regionala skillnader i boendeutgifter, inkomster och konsumtionsutrymmet efter boendet redovisas för fem regioner samt finns ett avslutande kapitel om hushållens inkomststruktur i de olika upplåtelseformerna.
 
Faktaunderlaget till rapporten har tagits fram i nära samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) och utgår från deras årliga undersökning om ”Hushållens ekonomi” (HEK). Prognosen är gjord med hjälp av SCB:s simuleringsmodell FASIT.
 
Rapporten är skriven av Anna Andersson och Jan Henriksson, utredare på Analysenheten.
 
Utgåva 2
 
Sidansvarig: Publikationsservice