På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

God bebyggd miljö på regional nivå

- Studie av länens åtgärder och uppföljning

Utgivningsår:
2006
Antal sidor:
47
ISBN (tryck):
91-7147-972-4
Boverket har gjort en studie av hur länsstyrelserna lagt upp arbetet med åtgärder och uppföljning av miljömålet God bebyggd miljö. Resultatet visar att 19 av Sveriges 21 län har tagit fram åtgärder eller håller på att arbeta fram åtgärder/strategier, för att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska nås.
Länen har formulerat åtgärder för att nå sina regionaliserade mål. Den fråga det finns absolut mest regionala åtgärder för är planeringsunderlag och planering.
Tillbaka till toppen