Forum

Ett magasin från Boverkets Byggkostnadsforum maj 2006

Forum
Utgivningsår:
2006
Antal sidor:
32
ISBN (tryck):
91-7147-966-X
I detta nummer av Forum summerar vi  Byggkostnadsforums verksamhet under 2005. Vi fokuserar mer på allt positivt som sker i samhällsbyggandet i dag, inspirerat bland annat av Byggkostnadsforums arbete, och mindre på Byggkostnadsforums egna pilotprojekt. 
Sidansvarig: Publikationsservice