Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Energisk arkitektur

sköna, driftsäkra och energieffektiva byggnader

Utgivningsår:
2006
Antal sidor:
59
ISBN (tryck):
91-7147-943-0
ISBN (PDF):
-
Bebyggelsesektorn står för en dryg tredjedel av den totala energianvändningen i Sverige. Vad kan vi göra för att bebyggelsens energibehov minskar och blir mer hållbar? Arkitektur och byggande utvecklas i dialog och debatt mellan alla dem som är involverade i plan- och byggprocessen.
Den här skriften innehåller exempel på god arkitektur där idén varit att skapa en byggnad med bra inomhusklimat, en god miljö i övrigt och där resultatet samtidigt är energieffektivt.
Tillbaka till toppen