Energisk arkitektur

sköna, driftsäkra och energieffektiva byggnader

Energisk arkitektur
Utgivningsår:
2006
Antal sidor:
59
ISBN (tryck):
91-7147-943-0
116,60 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar
Bebyggelsesektorn står för en dryg tredjedel av den totala energianvändningen i Sverige. Vad kan vi göra för att bebyggelsens energibehov minskar och blir mer hållbar? Arkitektur och byggande utvecklas i dialog och debatt mellan alla dem som är involverade i plan- och byggprocessen.
Den här skriften innehåller exempel på god arkitektur där idén varit att skapa en byggnad med bra inomhusklimat, en god miljö i övrigt och där resultatet samtidigt är energieffektivt.
Sidansvarig: Publikationsservice