Energibesiktningsmetoder - ett samlingsdokument

Underlagsrapporter för att få en översikt av tillgänliga metoder 2005 för småhus, flerbostadshus och lokaler

Energibesiktningsmetoder - ett samlingsdokument
Utgivningsår:
2006
Antal sidor:
274
ISBN (tryck):
91-7147-990-2
I samlingsdokumentet redovisas tre konsultrapporter om energibesiktningsmetoder. Rapporterna är framtagna på uppdrag av Boverket och syftar till att ge en översikt av tillgängliga metoder för småhus, flerbostadshus och lokaler.
 
Boverket har inte tagit ställning till de bilagda konsultrapporterna och konsulterna svarar själva för innehållet i dessa.
Sidansvarig: Publikationsservice