En studie av allmännyttiga bostadsföretag som kommunala instrument

En studie av allmännyttiga bostadsföretag som kommunala instrument
Utgivningsår:
2006
Antal sidor:
431
ISBN (tryck):
Rapporten "En studie av allmännyttiga bostadsföretag som kommunala instrument" är svaret på ett regeringsuppdrag.
 
Boverket har granskat utvecklingen av bostadsföretagen i 25 kommuner och undersökt i vilken utsträckning kommunala bostadsföretag fungerar som bostads- eller samhällspolitiska instrument.
 
En av slutsatserna i rapporten är att många kommuner använder sina bostadsföretag som bostadspolitiska instrument.
Sidansvarig: Publikationsservice