Ekologiskt byggande

En granskning ur miljö- och hälsoperspektiv

Ekologiskt byggande
Utgivningsår:
2006
Antal sidor:
58
ISBN (tryck):
91-7147-962-7
I denna lägesrapport granskas ett urval av byggnads- och installationstekniska lösningar som kan vara karaktäristiska för ekologiskt byggande samt vilken påverkan dessa lösningar har på den yttre miljön, boendemiljön och inomhusmiljön. Påverkan beskrivs ur ett miljö- och hälsoperspektiv, särskilt med
avseende på inomhusmiljö, energianvändning och utsläpp av koldioxid.

Lägesrapporten är en del i Boverkets uppföljning av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och av miljömålsfrågan om Fysisk planering och hushållning med mark och vatten samt byggnader.
Sidansvarig: Publikationsservice