Byggherrar i samverkan

En slutrapport från en seminarierserie kring Byggkostnadsforums pilotprojekt, metoder och resultat

Byggherrar i samverkan
Utgivningsår:
2006
Antal sidor:
64
ISBN (tryck):
91-7147-964-3
I denna rapport redovisas resultaten från informationsprojektet Byggherrar i Samverkan
– Resultatredovisning – Information – Kommunikation, RIK, vars syfte har varit att sprida kunskap lokalt och regionalt om resultaten från pilotprojekt, som samtliga genomförts med utvecklingsstöd från Boverkets Byggkostnadsforum. Målsättningen för RIK-projektet har varit att få fler att använda befintlig kunskap och att skapa insikt om att det går att bygga väl utformade och långsiktigt hållbara hyresbostäder även för hushåll med vanliga inkomster… om man vill det. RIK-projektet har riktat sig till byggherrar i privata och offentliga bostadsbolag, som varit verksamma inom en geografiskt avgränsad region.

För uppgifterna i rapporten svarar Juri Lutz och Eva Gabrielsson, som också svarat för genomförandet av projektet och sammanställningen av resultaten.
Sidansvarig: Publikationsservice