Bostadsbidrag, ett rättvist bostadsstöd för barnen?

- Långsiktiga effekter av 1990-talets besparingar

Bostadsbidrag, ett rättvist bostadsstöd för barnen?
Utgivningsår:
2006
Antal sidor:
89
ISBN (tryck):
91-7147-973-2
Rapporten följer upp och utvärderar 1997 års regeländring av bostadsbidragssystemet. Huvudsyftet med 1997 års regeländringar var att bromsa kostnadsökningarna. Regeländringarna innebar att utsatta familjer fick svårare att hålla sig med goda bostäder till rimliga kostnader. Trångboddheten har blivit betydligt vanligare bland familjer med bostadsbidrag.
Sidansvarig: Publikationsservice