Bostadsanpassningsbidragen 2005

Bostadsanpassningsbidragen 2005
Utgivningsår:
2006
Antal sidor:
34
ISBN (tryck):
91-7147-974-0
Rapporten är en sammanställning och redovisning av kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2005. Kostnaderna har inhämtats genom Boverkets bostadsmarknadsenkät under år 2006.
 
Sidansvarig: Publikationsservice