Årsredovisning 2005

Årsredovisning 2005
Utgivningsår:
2006
Antal sidor:
118
ISBN (tryck):
91-7147-944-9
Boverkets styrelse har vid möte den 20 februari 2006 beslutat fastställa Boverkets årsredovisning bestående av resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys, anslagsredovisning, noter samt väsentliga uppgifter för 2005.
Sidansvarig: Publikationsservice